ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการติดตามโครงการอาหารกลางวัน ปี 2566
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 66
รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 66
ร่วมต้อนรับ ผอ.สพป.สร.2
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 66
รวมภาพบรรยากาศการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 65
พิธีถวายราชสดุดีกลุ่มตำบลระเวียง 25 พ.ย. 65
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 65
รับการนิเทศ การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
ทรรศนศึกษา ปีการศึกษา 2565 (31-1 พ.ย)65
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 65
โครงการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยนักเรียน
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 65
การประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานPA และห้องเรียนคุณภาพ ( 8 กันยายน 2565)
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 65
นโยบาย No Gift Policy
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 65
ประชุมหารือแนวทางที่ดีในการระดมทรัพยากรพัฒนาโรงเรียน (28 สิงหาคม 2565)
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 65
วันแม่แห่งชาติ ปี2565
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 65
ร่วมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 65
โครงการแห่เทียนพรรษา และวันอาสาฬหบูชา 2565
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปี 2565
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
รับการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ปี 2565
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 65
กิจกรรม ไหว้ครู ในวันที่ 9 มิถุนายน ปั 2565
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคคลากรทางการศึกษาอำเภอโนนนาราายณ์
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 65
อบรมค่ายวิชาการ & ค่ายคุณธรรม
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 65
สุดยนวัตกรรมนำเสนอผลงาน simposium (สพป.สร.2)
โพสเมื่อ : 08 เม.ย. 65