กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสังเวียน นาเจริญ
ครู คศ.3

นางเพ็ญแข ศรพรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสมพร ธรรมบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ