กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวนัดดา เท้าไม้สน

นางสาวชนิดาภา นิตรลาภ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0801622235
อีเมล์ : chanidapa.nitlap@gmail.com